Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F002

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: F00 - Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-)

 


 

comments powered by Disqus