Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F001

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: F00 - Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-)

 


 

comments powered by Disqus