Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F000

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: F00 - Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-)

 


 

comments powered by Disqus