Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E798

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E79 - Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu

 


 

comments powered by Disqus