Porucha odbúrania glykoproteínov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E771

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E77 - Poruchy metabolizmu glykoproteínov

 


 

comments powered by Disqus