Iná porucha ukladania lipidov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E755

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E75 - Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov

 


 

comments powered by Disqus