Neurónová ceroidová lipofuscinóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E754

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E75 - Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov

 


 

comments powered by Disqus