Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E744

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E74 - Iné poruchy metabolizmu sacharidov

 


 

comments powered by Disqus