Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E721

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E72 - Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

 


 

comments powered by Disqus