Porucha transportu aminokyselín

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E720

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E72 - Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

 


 

comments powered by Disqus