Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E711

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E71 - Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín

 


 

comments powered by Disqus