Tučnota - obezita

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E66

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E660 - Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E660 - Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E660 - Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E660 - Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E660 - Tučnota zavinená hyperalimentáciou
E661 - Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E661 - Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E661 - Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E661 - Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E661 - Tučnota zavinená chemickými látkami
E662 - Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E662 - Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E662 - Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E662 - Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E662 - Extrémna tučnota s mechúrikovou hypoventiláciou
E668 - Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E668 - Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E668 - Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E668 - Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E668 - Iná tučnota
E669 - Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E669 - Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E669 - Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E669 - Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E669 - Nešpecifikovaná tučnota
 


 

comments powered by Disqus