Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E668

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E66 - Tučnota - obezita

 


 

comments powered by Disqus