Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E669

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E66 - Tučnota - obezita

 


 

comments powered by Disqus