Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D695

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D69 - Purpura a iné hemoragické choroby

 


 

comments powered by Disqus