Získaný nedostatok faktora zrážania krvi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D684

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D68 - Iné koagulačné poruchy

 


 

comments powered by Disqus