Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D609

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D60 - Získaná čistá aplázia červených krviniek - erytroblastopénia

 


 

comments powered by Disqus