Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný ústroj

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D397

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D39 - Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 


 

comments powered by Disqus