Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D390

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D39 - Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 


 

comments powered by Disqus