Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D377

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D37 - Nádor ústnej dutiny a tráviacich ORGÁNov neurčitého alebo neznámeho správania

 


 

comments powered by Disqus