Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D352

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D35 - Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním

 


 

comments powered by Disqus