Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D316

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D31 - Nezhubný nádor oka a očných adnexov

 


 

comments powered by Disqus