Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D315

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D31 - Nezhubný nádor oka a očných adnexov

 


 

comments powered by Disqus