Nezhubný nádor rohovky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D311

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D31 - Nezhubný nádor oka a očných adnexov

 


 

comments powered by Disqus