Hemangióm, bližšie neurčené miesto

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D180

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D18 - Hemangióm a lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

 


 

comments powered by Disqus