Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D117

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D11 - Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz

 


 

comments powered by Disqus