Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C944

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C94 - Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek

 


 

comments powered by Disqus