Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix vermicularis)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C181

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C18 - Zhubný nádor hrubého čreva

 


 

comments powered by Disqus