Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C180

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C18 - Zhubný nádor hrubého čreva

 


 

comments powered by Disqus