Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B955

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B95 - Streptokoky a stafylokoky ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách

 


 

comments powered by Disqus