Infekcia plochými červami, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B719

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B71 - Iné infekcie plochými červami (cestódami)

 


 

comments powered by Disqus