Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B394

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B39 - Histoplazmóza

 


 

comments powered by Disqus