Omská hemoragická horúčka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A981

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A98 - Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus