Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A530

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A53 - Iný a nešpecifikovaný syfilis

 


 

comments powered by Disqus