Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A490

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A49 - Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

 


 

comments powered by Disqus