Bubonický mor

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A200

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A20 - Mor - pestis

 


 

comments powered by Disqus