Zrak

Zrak je náš najvyužívanejšie zmysel. Zo všetkých zmyslov nám dáva najviac informácií a tiež mu najviac veríme. Orgánom je oko. Jedná sa o veľmi zložitý orgán, ktorý je náchylný na nepriaznivé vplyvy. Podobne ako fotoaparát sa skladá z niekoľkých častí. Najzákladnejšími sú šošovica a sietnice. Šošovkou prechádza svetelné lúče, ktoré sa za normálnych okolností zbiehajú na sietnici. Bohužiaľ šošovka má veľmi malú schopnosť regenerácie.

Zrak

Súvisiace choroby

Možnosti poškodenia zraku sú veľké. Ak vynecháme mechanické zranenia, môžeme hovoriť o 4 základných druhoch. Nadmerné množstvo UV žiarenia má neblahý vplyv na našu sietnicu a šošovku. Okrem oka je naše telo proti týmto vplyvom aspoň do istej miery chránené kožou. Riziko je oveľa väčšia v rovníkových oblastiach alebo na horách. Preto používajte kvalitné slnečné okuliare.

Cigaretový dym, priemyselné exhaláty alebo smog sú látky, ktoré svojim zložením dráždia povrch oka a prináša so sebou voľné radikály. Namáhanie očí pri zle osvetlenej činnosti unavuje očné svalstvo. Posledným faktorom je nevhodná strava, ktorá telu neprináša potrebné antioxidanty na boj s voľnými radikálmi.

Naopak vhodná strava a pravidelné kontroly nám pomáhajú udržať dobrý stav našich očí, alebo zlepšiť ten zhoršený. Existujú látky, ktoré si naše telo nedokáže z iných látok vytvoriť, takže ak je neprijímame priamo v potrave, tak nášmu organizmu výrazne chýba. Jedná sa predovšetkým o karotenoidy, niektoré stopové prvky, vitamíny a minerály. Môžeme ich dopĺňať z prírodných látok alebo umelo z chemicky pripravených tabliet.

 


 

comments powered by Disqus