Akomodácia oka

Akomodácia je schopnosť oka vidieť ostro rôzne vzdialené predmety. Ide o proces, pri ktorom sa mení optická mohutnosť oka stavovcov, a tým sa oko na rôzne vzdialené predmety zaostruje. Túto optickú mohutnosť mení očný sval vyklenutím alebo sploštením šošovky.

Pohľad do blízka - Akomodácia

Ako to funguje

Ak je oko bez očných vád, nemusí na diaľku prakticky vôbec zaostrovať. Je uvoľnené a neakomoduje. Pri pohľade na bližšie predmety sa už mechanizmy akomodácie spúšťajú a dochádza k zúženiu zreničky a k vyklenutie šošovky smerom vpred.

Akomodácia prebieha samovoľne, ale dá sa vyvolať tiež vedome tým, že nejaký predmet zámerne rozostříte. Pružná očná šošovka je prichytená na vláknach riasnatého telieska. Ich napätie reguluje ciliárny sval. Riasnaté teliesko očnú šošovku napína a splošťuje. Rovnováha medzi silami, ktoré vznikajú pružnosťou šošovky a silami pružnosti riasnatého telieska spôsobuje, že šošovka oka je zaostrená do diaľky, a je najviac sploštená. Vyššie popísaná situácia, kedy je oko zaostrené do diaľky nastáva, ak sú ciliárne svaly uvoľnené. Keď chceme zaostriť na blízky predmet, začnú tieto svaly pôsobiť tak, že zníži ťah riasnatého telieska a šošovka sa viac zaoblí. Tým sa zväčší jej optická mohutnosť a dôjde k zaostreniu na bližšiu predmet. Subjektívne najviac pohodlný je preto pohľad do diaľky, kedy sú akomodačné svaly úplne uvoľnené. Zaostrenie na blízko totiž vyžaduje istú námahu akomodačných svalov.

Zdravé ľudské oko mení optickú mohutnosť šošovky o 12-15 dioptrií, čím sa dokáže akomodovať až na vzdialenosť 7 cm. Táto zmena prebieha za 0,35 až 1,5 sekúnd a sprevádza ju konvergencie optickej osi oboch očí (zbiehavosť pri zameraní na blízky predmet) a zmenšenie zrenice.

Ak akomodácia nefunguje celkom správne, pravdepodobne trpíte krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Akomodácia sa stáva ťažšia tiež s pribúdajúcim vekom. Pri práci na blízkej vzdialenosti alebo pri čítaní nastávajú problémy. Táto očná vada sa nazýva presbyopia čiže starecká vetchozrakosť.

Poruchy akomodácie

Najčastejšími poruchami akomodácie oka sú:

  • Krátkozrakosť čiže myopia je stav, keď ostrý obraz vzdialených predmetov vzniká pred sietnicou. Koriguje sa okuliarmi (šošovkami) rozptylkami.
  • Ďalekozrakosť čiže hypermetropia je stav, keď ostrý obraz blízkych predmetov vzniká za sietnicou. Koriguje sa okuliarmi (šošovkami) spojkami.
  • Presbyopia je zhoršovanie schopnosti akomodácie s pribúdajúcim vekom. Šírka aj rýchlosť akomodácie s vekom klesá. Človek nie je schopný zaostriť na blízke predmety, napríklad pri čítaní.
 


 

comments powered by Disqus