Zrýchlený srdcový rytmus

Zrýchlený srdcový rytmus môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Flutter predsiení

 


 

comments powered by Disqus