Znížená citlivosť

Znížená citlivosť môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Radiculopthia

 


 

comments powered by Disqus