Zhoršený sluch

Zhoršený sluch môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Detská obrna

 


 

comments powered by Disqus