Výhrez medzistavcovej platničky

Výhrez medzistavcovej platničky môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Prietrž medzistavcovej platničky

 


 

comments powered by Disqus