Spavosť

Spavosť môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Rickettsióza

Spánková apnoe

 


 

comments powered by Disqus