Poruchy nálady

Poruchy nálady môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Bipolárna afektívna porucha

Delírium tremens

Schizofrénie

 


 

comments powered by Disqus