Podvýživa

Podvýživa môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Anorexia

Huntingtonova choroba

Vlasovec nerovnaký

 


 

comments powered by Disqus