Pach acetónu z úst

Pach acetónu z úst môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Cukrovka

 


 

comments powered by Disqus