Hyperaktivita

Hyperaktivita môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

ADHD

Syndróm XYY

Tourettov syndróm

 


 

comments powered by Disqus