Drobné bodky v zornom poli

Drobné bodky v zornom poli môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Odchlípenie sietnice

Zakalenie sklovca

 


 

comments powered by Disqus