Bezvedomí

Bezvedomí môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Marburgská horúčka

 


 

comments powered by Disqus