Vredy

Vredy môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Donovanóza

Sklerodermia

Sopľavka

 


 

comments powered by Disqus